Adres: 05-120 Legionowo
ul. Gdańska 21a
woj. mazowieckie
Zakład produkcyjny: 05-119 Michałów-Reginów
ul. Warszawska 17a
woj. mazowieckie
Telefon: kom. 0-501-223-144 Adres e-mail: biuro@robtronik.pl Strona internetowa: www.robtronik.pl